O podjetju

UltraLab, ultrazvočna diagnostika, d.o.o.

Tržaška cesta 10
1000 Ljubljana
E-mail: info@ultralab.si

Davčna št.: 59283912

Družba ni zavezanec za plačilo DDV.

Družba UltraLab d.o.o., s sedežem na naslovu Tržaška cesta 10, 1000 Ljubljana, je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2010/34775, matična št. 3821935000, osnovni kapital 7.708,00 EUR. Družba opravlja dejavnost specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti radiologije – izvajanje ultrazvoka – v prostorih na naslovu Prijateljeva 2, 1000 Ljubljana na podlagi Dovoljenja Ministrstva za zdravje št. 0142-200/2013/17 z dne 25.9.2013. Nosilka zdravstvene dejavnosti pri družbi je mag. Alenka Višnar-Perović, dr. med., specialist radiologije.

Relevantne povezave:
www.zdravniskazbornica.si
www.mz.gov.si